Thema’s

VGG: verbinden, kennis delen en krachten bundelen

De Groninger gemeenten zijn goed geworden in het samenwerken op onderwerpen die over de gemeentegrenzen heen gaan. De VGG staat de leden hierin bij. Dit doen we door waar nodig de verbinding te zoeken, kennis te delen en krachten te bundelen. Voor de inwoners, samen met partners, onderling verenigd en met oog voor verbetering van kwaliteit.

Voor de inwoners. De inwoners, daar doen we het allemaal voor. Maatschappelijke opgaven, vraagstukken en taken van de gemeenten vinden hun oorsprong in wat voor onze inwoners belangrijk is.

Samenwerken met partners. De oplossingen vindt de gemeente vaak niet meer alleen. Veel vraagstukken zijn complex en worden opgepakt door verschillende partijen. Gemeenten werken daarom steeds meer samen met partners: medeoverheden, maar ook lokale partners en steunfuncties. Met de visie, kennis en kunde van de partners komen gemeenten tot meer gedragen en functionele beleidsoplossingen.

Onderling verenigen. Samenwerken is ook onderling verenigen. Dit betekent met elkaar uitwisselen hoe je thema’s oppakt en oplossingen verder brengt. En gebruik maken van elkaars oplossingskracht. Elkaar kennen maakt dit een stuk gemakkelijker.

Binnen de VGG fungeren portefeuillehoudersoverleggen (PHO’s) waar wethouders met elkaar spreken over onderstaande thema’s;