Bestuur en Veiligheid

De VGG organiseert en ondersteunt het bestuurlijk overleg Bestuur en Veiligheid. De burgemeesters van de Groninger gemeenten nemen deel aan dit overleg. Er komt een breed scala aan onderwerpen aan de orde zoals; Politie, toezicht en handhaving, ondermijning, interbestuurlijke verhoudingen en bestuurlijke organisatie.

PHO’s 2021/2022

Binnen de VGG is in 2020 besloten om het VGG pho Bestuur en Veiligheid op te splitsen en nauw samen te laten gaan met de bestuurlijke overleggen die vanuit de provincie Groningen georganiseerd worden voor het onderwerp Bestuur en voor het veiligheidsaspect met de Veiligheidsregio Groningen.

Op deze wijze is succesvol zowel inhoudelijk als organisatorisch een verbinding tot stand gebracht, wat tegelijkertijd een efficiëntere vergaderstructuur opleverde.

Vanuit Bestuur wordt, samen met de provincie Groningen en de beide Waterschappen, gekeken naar overstijgende bestuurlijke thema’s. Dat kan over nieuwe wet- en regelgeving gaan, interbestuurlijke verhoudingen, revitalisering generiek toezicht/interbestuurlijk toezicht, openbaarheid en kwaliteit van bestuur.

Vanuit Veiligheid worden thema’s veiligheid (inclusief sociale veiligheid), ondermijning en asiel- en vluchtelingenzaken geagendeerd, evenals de aanpak van de coronapandemie.