Onderwijs

Het bestuurlijk overleg Onderwijs komt incidenteel bij elkaar op actuele thema’s.

Wat hebben we gedaan in 2023

Binnen het thema Onderwijs hebben de wethouders in 2023 afspraken gemaakt over toekomstbestendig primair en secundair nieuwkomersonderwijs. Alle kinderen en jongeren die verblijven in Nederland hebben, ongeacht de verblijfstatus, recht op en plicht tot onderwijs. Gemeenten en onderwijsinstellingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bieden van toegang tot onderwijs binnen drie maanden na aankomst in Nederland. Naast een grote toename van het aantal onderwijsplaatsen in de Internationale SchakelKlassen (ISK’s) en de nieuwkomersvoorzieningen in het primair onderwijs zijn er Tijdelijke Onderwijs Voorzieningen (TOV’s) ingericht om alle kinderen en jongeren naar school te laten gaan.