De VGG brengt verschillende partijen in ambtelijke en bestuurlijke overleggen bij elkaar om het Nationale Sportakkoord te vertalen naar de dagelijkse gemeentelijke praktijk. In deze overleggen komen ook andere thema’s aan de orde, zoals vrijwilligersbeleid en harmonisatie subsidiegelden. 

Het Nationale Sportakkoord is een krachtenbundeling van de Rijksoverheid met gemeenten, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties. Doel van het akkoord is dat iedereen nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport moet kunnen hebben. Om dat mogelijk te maken investeert de overheid jaarlijks ruim 400 miljoen euro. Ook alle bij het sportakkoord betrokken partijen betalen mee om de ambities te realiseren.

Het Nationaal Sportakkoord bestaat uit vijf deelakkoorden, die gesloten zijn door veel verschillende partijen:

  • Inclusief sport en bewegen
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale aanbieders
  • Positieve sportcultuur