De VGG organiseert en ondersteunt het portefeuillehouderoverleg Sociaal Domein. In dit bestuurlijke overleg komen onderwerpen aan de orde op het terrein van Werk en Inkomen en Zorg, Jeugd en Onderwijs.

Werk en Inkomen

  • Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
  • Arbeidsmarktbeleid
  • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
  • Handhaving en Fraudewet
  • Participatiewet
  • WSW

Zorg, Jeugd en Onderwijs

  • Maatschappelijk ondersteuning
  • Jeugd
  • Onderwijs
  • Openbare gezondheid 

Brede Welvaart

Armoedebeleid en Schuldhulpverlening

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)