De VGG ondersteunt en organiseert diverse overlegstructuren voor ambtenaren en voor bestuurders om sturing en vorm te geven aan de invulling van cultuur. 

Een veelzijdig en voor iedereen toegankelijk cultuuraanbod kan een gemeente aantrekkelijk maken voor de inwoners en heeft een positieve invloed op de leefbaarheid. Ook cultuureducatie en cultuurparticipatie op scholen is van belang. Elke gemeente kan hierin haar eigen ambitie bepalen.

Van belang is om te kijken wat bovenlokale thema’s zijn op het gebied van cultuur: waar kunnen de Groninger gemeenten zich op verenigen en op samenwerken? Daarbij vormt cultuur onderdeel van het sociaal domein: ontwikkeling, kennismaking en ontmoeting, taalvaardigheid, ICT-vaardigheden vergroten. Tevens worden op het thema cultuur verbanden gelegd met recreatie en toerisme en met economie.

Vanuit de Groninger gemeenten wordt samengewerkt met de provincie Groningen en diverse Groninger steunorganisaties op het gebied van cultuur en cultuureducatie.