Laden agenda

« Alle agenda

  • Dit agenda is voorbij.

Bestuurlijk Overleg Ruimte, Wonen, Transitie Landelijk gebied

15 februari @ 10:00 - 12:00

De wethouders van de Groninger gemeenten spreken samen met de Provincie en de Waterschappen over het Programma Transitie Landelijk Gebied.

 

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering 30 november 2023

4. Nieuws en terugkoppeling

Vanuit Gemeenten / VGG / VNG
Vanuit Provincie / IPO
Vanuit Waterschappen / Unie van Waterschappen

5. Inleiding Waterbeheer en “water en bodem sturend”

Door dijkgraaf waterschap Noorderzijlvest, dhr. Roeland van der Schaaf.

We staan in onze provincie voor forse uitdagingen in een sneller veranderend klimaat: sterker stijgende zeespiegel, dalende bodem als gevolg van gas- en zoutwinning, extreme droogte en teveel neerslag in kortere perioden zijn van invloed op de inrichting van ons stedelijk en landelijk gebied en vergen stevige bestuurlijke beleidskeuzes.

Het Kabinet wil water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van water in ons land. Het doel is meervoudig: ruimtegebruik op langere termijn, minder kwetsbaar maken voor weersextremen, beschermen van watervoorraden, grondwaterkwaliteit en biodiversiteit borgen, verzilting tegengaan. Dat heeft gevolgen voor woningbouw, infra als wegen en spoor, landbouw. Hoe gaan we daar mee om en voor welke (financiële) uitdagingen staan we als gemeenten, provincie, waterschappen, inwoners en ondernemers ?

6. Water en Bodem sturend

Door mw. Inge Eshuis, dagelijks bestuurslid waterschap Hunze en Aa’s. Vanuit Hunze en Aa’s wordt ingegaan op uitdagingen en mogelijke oplossingsrichtingen “water en bodem sturend”.

Via de visie van Hunze en Aa’s op ons kustgebied, neergelegd in de Kustvisie, wordt dieper ingegaan op concrete oplossingsrichtingen,
gebruikers van het gebied en waterveiligheid voor inwoners.

7. Drinkwaterschaarste

Toelichting door dhr. André van Toly, manager strategie en onderzoek Waterbedrijf Groningen.

Het is een grote uitdaging om in warme en droge zomers te voldoen aan de hoge drinkwatervraag, we zitten met onze huidige bronnen aan de grenzen van het systeem. Tegelijkertijd groeit de vraag naar drinkwater door economische ontwikkeling en bevolkingsgroei, denk daarbij niet in de laatste plaats aan de woningbouwopgave. Om in de toekomst voldoende drinkwater beschikbaar te hebben zijn ingrijpende maatregelen nodig. Maatregelen t.a.v. zakelijk drinkwatergebruik, watergebruik door consumenten, t.a.v. woningbouw én in de inrichting van onze openbare ruimte voor de zoektocht naar nieuwe bronnen.

8. Actuele ontwikkelingen programma natuur en landelijk gebied

  • Rijk: ter inzage legging van het ontwerpprogramma Natuur en Landelijk Gebied van 16 jan tot 26 feb.
  • Provincie: stand zaken en planning gebiedsprocessen en nieuwe opzet voor het PNLG-overleg
  • Groninger gemeenten: nieuws uit/over landelijk gebied
  • Waterschappen: nieuws uit/over landelijk gebied

9. Wat verder ter tafel komt

10. Rondvraag

11. Sluiting

Organisator

VGG
Telefoon
0503039797
E-mail
secretariaat@groningergemeenten.nl