Ambtelijk overleg Sport en Bewegen

23 maart, 9.30 tot 11.30 uur

Gemeentehuis Ten Boer

Beleidsambtenaren Sport en Bewegen Groninger Gemeenten, Provincie, HVDSG, Ver. Sport en Gemeenten.

1.Opening
 Voorstelrondje.  
2.Mededelingen
  
3.Ronde langs de gemeenten en provincie/ verwachtingen overleggen ‘23/’24.
 Ruimte om actuele onderwerpen in te brengen ter bespreking. Wensen en onderwerpen in kaart brengen voor de overleggen in ’23 en ‘ 24.  
4.In te brengen agendapunten VGG PHO Sport en Bewegen 22 juni 2023
  
5.Presentatie SPUK- regeling Presentatie verzorgt door Huis van de Sport en Sport en Gemeenten.
  
6.Rondvraag en sluiting