Ambtelijk overleg Bibliotheekwerk

30 maart 2023, 14.00 tot 16.00 uur

MFC Siddeburen, Oudeweg 70, 9628 CG

1.Opening
 Voorstelrondje.  
2.Mededelingen
    
3.Ronde langs de gemeenten
    
4.Kamerbrief “ Een abonnement op de hele wereld versterken van het stelsel van openbare bibliotheken”
 Bijlage 01  
5.Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
 Hoe pakken collega-gemeenten dit aan voor 2023? https://vng.nl/nieuws/specifieke-uitkering-informatiepunten-digitale-overheid  
6.De inzet van de Taalhuiscoördinator Veendam gaat de coördinatie-uren uitbreiden met eigen middelen omdat het Taalhuis hier ten onder gaat aan het eigen succes (enorme toestroom). Hoe lopen de taalhuizen bij andere gemeenten en hoe wordt kwaliteit behouden?  
7.Producten en Dienstencatalogus (PDC)
    
8.Update innovatiejaarplan
    
9.Agendapunten PHO 20 april 2023
    
10.Rondvraag
    
11.Sluiting