In dit jaarplan 2021 gaan we achtereenvolgens in op visie en kernwaarden van de VGG,
de organisatiestructuur van de VGG en de taken en doelen voor 2021.