Wethouders spreken over Water en bodem sturend

Tijdens het bestuurlijk overleg op donderdag 15 februari is met elkaar gesproken over de grote opgaven binnen het programma Transitie Landelijk Gebied.
Dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest, dhr. Roeland van der Schaaf, heeft de aanwezigen meegenomen in de gevolgen van de klimaatverandering en de inrichting van water in ons land. Dat heeft gevolgen voor woningbouw, infra als wegen en spoor, landbouw. Hoe gaan we daar mee om en voor welke (financiële) uitdagingen staan we als gemeenten, provincie, waterschappen, inwoners en ondernemers?

Vanuit waterschap Hunze en Aa’s is een presentatie gegeven door dhr. Henk van Norel over de uitdagingen en mogelijke oplossingsrichtingen “water en bodem sturend”. Via de opgestelde Kustvisie door Hunze en Aa’s wordt dieper ingegaan op concrete oplossingsrichtingen, gebruikers van het gebied en waterveiligheid voor inwoners in het Kustgebied. Enkel het versterken en verhogen van de zeedijk volstaat niet. We zullen in een brede zone langs de kust moeten meegroeien met de stijgende zeespiegel.

Tenslotte heeft dhr. André van Toly van het Waterbedrijf Groningen de aanwezigen meegenomen in de grote uitdaging om in warme en droge zomers te voldoen aan de hoge drinkwatervraag. De huidige bronnen zitten aan de grenzen van het systeem. Tegelijkertijd groeit de vraag naar drinkwater door economische ontwikkeling, bevolkingsgroei en de woningbouwopgave. Om in de toekomst voldoende drinkwater beschikbaar te hebben zijn ingrijpende maatregelen nodig.