Wethouders cultuur bij elkaar in Garmerwolde

Op donderdag 23 mei kwamen de wethouders Cultuur van de Groninger gemeenten bij elkaar om diverse onderwerpen te bespreken. Locatie was het Inspiratiecafé OSO bij de kerk in Garmerwolde.

Tijdens het bestuurlijk overleg is het voorstel besproken voor een convenant Cultuureducatie. Doel is de verankering van het cultuureducatiebeleid in de Groninger gemeenten. In zo’n convenant zou het Groningse karakter en de Groninger kenmerken van ons gebied naar voren moeten komen. Een ambtelijke werkgroep is ingesteld en een concept versie van het convenant is besproken.

Daarnaast was hoogleraar Martijn Wieling te gast om uitleg te geven over het plan “Nij Begun veur het Grunnigs”. Dhr Wieling is als bijzonder hoogleraar Gronings verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Centrum Groninger Taal en Cultuur (CGTC). Het plan is om de Groninger taal en cultuur beter onder de aandacht te brengen om de Groninger identiteit te versterken. Dit plan kan dan worden ingediend bij de Sociale Agenda van Nij Begun.