Waterrecreatie 2035

De ambtenaren Vrijetijdseconomie zijn op woensdag 14 februari gestart met het ontwikkelen van de gemeentelijke visie op waterrecreatie in Groningen. Het doel is om samen een beeld te creëren van de waterrecreatie in Groningen in 2035 en daarna.

Vragen die aan de orde zijn gekomen waren; Hoe ziet het er dan uit? Waar staan we dan? En natuurlijk: wat is daarvoor nodig? Welke partijen zouden daar welke rollen in moeten vervullen? Ook is het (verschil in) ambitieniveau van de Groninger gemeenten geïnventariseerd.

Op een inspirerende locatie in Kropswolde aan het Zuidlaardermeer is samen met de Kwartiermaker Auke Jan Andringa het concept Ontwikkelagenda Waterrecreatie van de Provincie Groningen besproken.