Update; Herverdeling Gemeentefonds

Al enige tijd wordt er door BZK gewerkt aan een nieuwe verdeling van de Rijksmiddelen over de gemeenten:

de herverdeling van het gemeentefonds.

Update; Minister Ollongren (BZK) heeft op 13 december 2021 een brief verzonden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met een reactie op het eindadvies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) over de herijking van het gemeentefonds. De inhoud van de reactie gaat in op hoe de fondsbeheerders met het advies van de ROB willen omgaan op weg naar en na de invoering van de nieuwe verdeling.

Hierbij treft u een drietal documenten die sinds 24 november zijn toegevoegd.

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal relevante documenten, persberichten en achtergrondinformatie aangaande dit proces waarin de Verenging van Groninger Gemeenten (VGG) gezamenlijk optrekt met de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG).