Toogdag VGG: in gesprek over keuzes voor ons landschap

Kansen voor ons landschap: welke keuzes maken wij met opgaven als woningbouw, energie, windmolens, natuur en industrie? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de Toogdag van de Vereniging van Groninger Gemeenten op 14 juni.

Een dag met een extra feestelijk tintje, omdat deze in het teken stond van het 100-jarig bestaan van de Vereniging van Groninger Gemeenten. En een dag met interessante inhoudelijke discussies, veel stof tot nadenken en mooie handvatten om samen verder in gesprek te gaan.

Burgemeester Ard van der Tuuk, voorzitter van de VGG, besteedde in zijn aftrap aandacht aan de historie van de VGG en de uitdagingen waar de gemeenten nu nog steeds mee geconfronteerd worden. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen aan Den Haag om meer gemeenten te steunen in hun taken. En om als gezamenlijke overheden juist in deze moeilijke tijden perspectief, goed beleid en uitvoering voor de inwoners te bieden.

Visie 30-40 jaar uitwerken in tussenstappen

Daarna volgden er twee interessante gespreksronden. De eerste ging over de implementatie van de Waddenagenda 2050. Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur , Geert-Jan ten Brink, Dijkgraaf Waterschap Hunze en Aa’s en de studenten Julia Brink en Mattia van der Laan gingen de discussie over dit onderwerp aan. De sprekers benadrukten het belang van een visie voor de komende 30-40 jaar: waar willen we naar toe? Daarbij gaven ze het advies om dit in kleine tussenstappen uit te werken. Julia en Mattia deden een mooie oproep. “Begin al op de basisschool met de energietransitie, dan wordt het vanzelf onderdeel van het leven!”

Groene bedrijventerreinen en innovatief bouwen naar behoefte

In de volgende ronde was het multifunctionele ruimtegebruik van bedrijventerrein en vernieuwende woningbouwplannen onderwerp van gesprek. Dina Boonstra van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij en Laura Broekhuizen van woningbouwcorporatie Het Groninger Huis gaven hun visie op dit onderwerp. Uitgangspunt van beide sprekers was een win-winsituatie. “Vergroen bedrijventerreinen, en maak er een plek van waar planten en dieren zich thuis voelen. Dit geeft de bedrijven ook een betere uitstraling.” Verder deden zij de oproep om te bouwen op basis van de behoefte. “Kijk bijvoorbeeld of alle kantoorruimte nog wel nodig is door het thuiswerken. Benut locaties in de dorpen voor woningbouw en bouw innovatief. Maak bijvoorbeeld ruimtes voor thuiswerken in nieuwe woningen.” 

Samen aan de slag in workshops

Met de verschillende visies uit de gespreksrondes op zak gingen de deelnemers samen aan de slag in een aantal speedworkshops. Daar zoomden zij in op verschillende onderwerpen: van klimaatadaptatie tot betrokkenheid van burgers bij de landbouw. In twee rondes werden zij bijgepraat door diverse sprekers, die na afloop in het zonnetje werden gezet.  

Pleidooi algemeen directeur VNG

Ard van der Tuuk sloot de bijeenkomst af met een dankwoord en een toost op 100 jaar VGG. Als afsluiting van deze inspirerende dag was het na het buffet tijd voor de Algemene Ledenvergadering. Tijdens de ALV ging Leonard Geluk, algemeen directeur VNG, in op de financiële positie van gemeenten. Hij benadrukte dat de financiële positie van gemeenten vandaag de dag sterk onder druk staat. In dit kader hield hij een pleidooi om als overheden op een gelijkwaardige manier met elkaar om te gaan.

Al met al kijken wij terug op een geslaagde Toogdag. Op naar de volgende 100 jaar VGG!