Rijksbegroting 2024 en de gevolgen voor gemeenten

Wat staat er in de Rijksbegroting 2024 en wat betekent dit voor gemeenten? U vindt het in het overzicht dat we op 28 september naar alle gemeenten verstuurden.

>Lees hier de Bijzondere ledenbrief rijksbegroting 2024 en de gevolgen voor gemeenten (pdf, 516kB)

Bestaanszekerheid

Door de val van het kabinet, legt het demissionaire kabinet een beleidsarme begroting voor aan de kamer.  Veel aandacht is er deze keer voor bestaanszekerheid. Het kabinet maakt structureel € 2 miljard extra per jaar vrij om kwetsbare huishoudens te ondersteunen. We vinden dit zeker een stap in de goede richting, maar voor structureel borgen van bestaanszekerheid op de lange termijn is er veel meer nodig. 

Klimaat

Ondanks de demissionaire status wordt in 2024 € 11,8 miljard beschikbaar gesteld voor klimaat en energie vanuit het klimaatfonds. Voor gemeenten is onder andere belangrijk dat van 2023 tot en met 2028 € 500 miljoen euro wordt uitgetrokken voor het subsidiëren van collectieve warmtenetten, circa € 1 miljard voor het Nationaal Isolatieprogramma en € 84 miljoen voor de toekomstbestendigheid van energienetwerken. 

bron; vng.nl