Richard Pel gestart als strategisch adviseur bij de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG)

Richard Pel is per 1 februari 2023 gestart als strategisch adviseur bij de Vereniging
van Groninger Gemeenten (VGG).  

De kerntaak van de strategisch adviseur is het bestuurlijk adviseren en ondersteunen van de Groninger gemeenten. Daarbij is het nagaan en herkennen van gezamenlijke kansen een belangrijk onderdeel van deze functie, evenals informatiedeling en de pleit- en platformfunctie van de VGG.

Op dit moment zijn onderwerpen als tekorten in het sociaal domein, hervorming gemeentefinanciën, effecten van corona-maatregelen op de maatschappij (onder andere cultuur & vrijetijdseconomie), armoedebeleid, brede welvaart belangrijke opgaven waar gemeenten, samen met burgers en maatschappelijke organisaties, voor staan.

Richard zal zich binnen de VGG bezig gaan houden met: bibliotheekwerk, vrijetijdseconomie, cultuur, sport en bewegen en de Klankbordgroep Raadsleden.


Richard Pel:
Richard was recentelijk werkzaam als beleidsadviseur sociaal domein bij de gemeente Emmen,
waar hij veel in regioverband heeft samengewerkt met gemeentebestuurders en beleidsambtenaren.
Hij is bekend met het gemeentelijke speelveld en de ontwikkelingen daarin en maakt binnenkort graag kennis met de collega’s in de Groninger gemeenten.

Richard is bereikbaar bij de VGG:
Hendrik Westerstraat 24
9791 CT  Ten Boer

r.pel@groningergemeenten.nl
06-26416200