Procedure kandidaatstelling bestuur en commissies VNG verlengd

Nog slechts een zeer gering aantal colleges is gevormd, en verwacht wordt dat de collegevorming in veel gemeenten dit keer langer op zich laat wachten. Het VNG-bestuur heeft daarom besloten meer tijd te nemen voor de kandidaatstellingsprocedure voor de vacatures in het bestuur en de commissies van de VNG.

De eerder gestelde deadline van 2 juni voor het aanmelden van kandidaten wordt nu vrijdag 1 juli. We nodigen alle raadsleden, wethouders, burgemeesters, secretarissen en griffiers nogmaals van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meer van de 226 vacatures.

Het dagelijks bestuur van de VGG kan kandidaten uit Groningen bij de voordrachtscommissie aanbevelen. Het is daarom belangrijk dat u uw kandidatuur, naast de VNG, ook bij de VGG kenbaar maakt. Op deze wijze kan de VGG tevens bij de VNG nagaan of uw kandidatuur daar in goede orde ontvangen is.
Uw kandidatuur kunt u kenbaar maken tot 1 juli voor 12.00 uur bij de secretaris van de VGG, dhr. Ton Sprenger:  t.sprenger@groningergemeenten.nl

Gevolgen voor de procedure

Het besluit  van het bestuur heeft gevolgen voor het aantreden van de nieuwe leden van het VNG bestuur en de commissies en leidt tot een aanpassing van het tijdpad voor de procedure rond de kandidaatstelling en invulling van de vacatures. Meer hierover leest u in de VNG ledenbrief. 

Meer informatie >>>

Lees meer over de procedure >>>

Lees meer over de profielschetsen >>>