Overzicht ondersteuning huisvesting aandachtsgroepen voor gemeenten

Het vinden van passende woningen voor aandachtsgroepen is een grote uitdaging. De krapte op de woningmarkt heeft specifiek voor ‘aandachtsgroepen’ vaak vergaande gevolgen. Het zijn mensen in een kwetsbare situatie die vaak afhankelijk zijn van extra zorg of begeleiding of hun leven (opnieuw) moeten opbouwen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die dak- en thuisloos zijn, die uitstromen uit een intramurale (zorg)instelling, statushouders en diverse groepen mensen met sociale of medische urgentie.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor gemeenten een overzicht gemaakt van alle mogelijkheden, ondersteuning en regelingen voor de huisvesting van aandachtsgroepen.

>Download het overzicht

In het overzicht staat een opsomming van geslaagde praktijkvoorbeelden en van de verschillende regelingen, ondersteuningsmogelijkheden en expertteams die voor gemeenten beschikbaar zijn. 

Meer informatie

>VNG: Wonen voor aandachtsgroepen

VNG, woensdag 23 augustus 2023