Opiniestuk: Ook Groningen telt!

Regio’s in ons land verschillen aanzienlijk van elkaar; in cultureel opzicht, de vitaliteit van de
gemeenschap en in de aard van de leefomgeving en het landschap. De verschillen maken
Nederland de moeite waard, maar de toename van onwenselijke verschillen tussen regio’s in
schrikbarend. Het knelt in de regio zoals de onze.


In ons land moeten we bij beleidskeuzes vanaf nu niet alleen nadruk leggen op het economisch
rendement, maar ook op de gevolgen voor de samenleving en de leefomgeving in alle regio’s van
Nederland. Gebieden in de randen van ons land zijn daarbij jarenlang buiten beeld gebleven. We
tellen onvoldoende mee. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) leggen de
slechte uitwerking van het huidige rijksbeleid voor het totaal van Nederland pijnlijk bloot in het
rapport ‘Elke regio telt!’.


In onze regio staat de bereikbaarheid van voorzieningen stevig onder druk. Of het nu gaat om
onderwijs, zorg, werk, cultuuraanbod of publieke ontmoetingsruimten. We zien dat de
bereikbaarheid verschraalt. De opeenstapeling van achterstanden draagt bij aan ongelijke
verschillen en ondermijnen de vitaliteit van gemeenschappen. Bovendien is de ongelijkheid
schadelijk voor het vertrouwen in de democratie en het vertrouwen in de overheid. Dat raakt
ons allemaal.


De adviesraden verwoorden de ontwikkeling die wij aan den lijve ondervinden. Er is jarenlang
bewust gekozen om bij de verdeling van gelden over de regio’s alleen te kijken naar economisch
rendement. Investeren in topsectorenbeleid. Geld ging naar die regio’s en sectoren die in
economische zin sterk zijn. Omliggende regio’s zouden zich daar dan wel aan optrekken.
Ongetwijfeld geïnspireerd door Simon Kuznets die in 1955 de theorie van ‘trickle down
economics’ lanceerde, geld druppelt door van rijk naar arm. Maar het enige dat naar beneden
druppelt zijn onwenselijke verschillen.


Elke regio doet ertoe. Hier zetten we bijvoorbeeld in op vraagstukken op het gebied van energie,
onderwijs, gezondheid, landelijk gebied en digitalisering. Samen met het onderwijs,
bedrijfsleven, maatschappelijke organisatie en onze inwoners werken wij hard om de provincie
van de toekomst te zijn. Juist door overal in het land te investeren kunnen we werk maken van
de kracht van de regio. Ook Groningen telt!


En tot slot roep ik u allemaal op om te stemmen. 22 november is een dag die telt voor onze
democratie en voor de goede toekomst voor ons land. En ons Groningen.


Dhr. A. van der Tuuk
Voorzitter, Vereniging van Groninger Gemeenten