Openstelling vacatures in VNG-bestuur en commissies


De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 13 vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende VNG-commissies (inclusief colleges), waaronder de vacature van commissievoorzitter Ruimte, Wonen en
Mobiliteit, ook lid van het bestuur. We nodigen collegeleden en raadsleden van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meer vacatures.

Aanmelding kandidaten:

  • U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk woensdag 4 oktober a.s. vóór 12.00 uur
  • Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven
    naar welke vacature(s) uw belangstelling uitgaat.

Vertegenwoordiging van vrouwen en leden lokale politieke partijen
Gelet op het belang van de herkenbaarheid van VNG-bestuur en commissies voor de brede
achterban, nodigen we vrouwen en leden van lokale politieke partijen van harte uit om zich
kandidaat te stellen. Deze groepen zijn in de huidige bestuurlijke organisatie relatief
ondervertegenwoordigd en de voordrachtscommissie zal opnieuw een voorkeursbeleid voor deze
groepen hanteren.

In de ledenbrief vindt u de algemene profielschets voor de commissievoorzitter, tevens lid bestuur, en korte profielschetsen voor de andere vacatures.

>Lees meer op de website van de VNG