Openstelling vacatures in VNG-bestuur en commissies

De VNG zoekt kandidaten voor 34 vacatures in het VNG-bestuur en in VNG-commissies (inclusief colleges), waaronder de vacatures van voorzitter van de commissie Zorg, Jeugd & Onderwijs en voorzitter van de commissie Raadsleden & Griffiers. We nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen.

Aanmelding kandidaten

  • In de profielschetsen vindt u informatie over wie in aanmerking komen voor de betreffende vacatures en de vereisten per vacature.
  • U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk woensdag 10 april a.s. vóór 12.00 uur. 
  • Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven naar welke vacature(s) uw belangstelling uitgaat. 

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, dan kunt u die stellen via kandidaatstelling@vng.nl. We zijn kandidaten bij voorbaat dankbaar voor hun bereidheid om een bijdrage te leveren aan het werk van de VNG.

Meer informatie