Online discussie over Verenigingsstrategie 2030

De VNG werkt samen met gemeenten aan de nieuwe Verenigingsstrategie 2030. In deze bijeenkomst gaan VNG-directeur Leonard Geluk en VNG-vicevoorzitter Sharon Dijksma met u in gesprek hierover. De input van de discussies wordt gebruikt om de strategie verder aan te scherpen.

De verenigingsstrategie omvat voorstellen om gemeenten individueel en collectief te versterken, meer samen op te trekken en van elkaar te leren, de onderlinge banden te versterken en een scherpere focus kiezen.

Grote uitdagingen voor gemeenten

De discussie over de Verenigingsstrategie 2030 wordt gevoerd in het licht van de grote uitdagingen op dit moment, zoals de klimaat en energiecrisis, de stikstofproblematiek, de crisis in de opvang en huisvesting van asielzoekers en de schaarste aan arbeid, ruimte en grondstoffen. Bij gemeenten komt alles samen. Hoe komen we als overheid in de topvorm die nodig is om de transities te sturen? Welke rol past gemeenten? De Verenigingsstrategie 2030 analyseert wat hiervoor nodig is.

Over de verenigingsstrategie

De VNG heeft de afgelopen maanden een ronde gemaakt door het land om met gemeenten de verenigingsstrategie te bespreken. Dit heeft veel inzichten en aandachtspunten opgeleverd. Op basis van deze discussies wordt de strategie de komende tijd aangescherpt. Op de Algemene Ledenvergadering van 14 juni legt de VNG de Verenigingsstrategie 2030 aan haar leden voor.

Landelijke bijeenkomsten

De VNG organiseert nog een aantal landelijke bijeenkomsten waarin Leonard Geluk en Sharon Dijksma graag in gesprek gaan met u over de Verenigingsstrategie 2030.

Locatie en tijd

  • Online
  • 13 april 2023 van 10.00 uur tot 11.30 uur

Doelgroep

Gemeentebestuurders

Aanmelden

Aanmeldformulier

Meer informatie

De Verenigingsstrategie 2030

Organisator

VNG