Meld u aan voor het VNG-bestuur, commissies of colleges.

Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van de bestuurlijke organisatie van de VNG? Meld u dan aan voor een van de 226 vacatures in het VNG-bestuur, adviescommissies en in colleges. In deze tijd met grote maatschappelijke opgaven en een nieuw kabinet, heeft de VNG uw expertise en inzet hard nodig.

De VNG kent diverse commissies, die gaan over de belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen. De bestuurs- en commissieleden worden door de algemene vergadering van de VNG benoemd. Dat gebeurt via een enkelvoudige voordracht door de voordrachtscommissie. Als kandidaten kunnen burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers worden benoemd. 
U kunt zich ook onder voorbehoud aanmelden als de collegeonderhandelingen nog niet zijn afgerond. Begin juli wijst het VNG bestuur op voordracht van de voordrachtscommissie waarnemers in alle vacatures aan. In de Buitengewone ALV van de VNG in het najaar volgt definitieve benoeming.

Het dagelijks bestuur van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) kan kandidaten uit Groningen bij de voordrachtscommissie aanbevelen. Het is daarom belangrijk dat u uw kandidatuur, naast de VNG, ook bij de VGG kenbaar maakt.

Op deze wijze kan de VGG tevens bij de VNG nagaan of uw kandidatuur daar in goede orde ontvangen is. Qua aanbevelingen volgt de VGG de uitgangspunten/aandachtspunten van de voordrachtscommissie, zoals vermeld in de VNG ledenbrief.

Lees meer over de kandidaatstellingsprocedure en de profielschetsen op de website van de VNG >>>

Uw kandidatuur kunt u kenbaar maken tot 2 juni voor 12.00 uur bij de secretaris van de VGG, dhr. Ton Sprenger: t.sprenger@groningergemeenten.nl / 06-55797659.