Kabinet neemt maatregelen in reactie op rapport ‘Groningers boven Gas’

Regio: Kabinetsreactie schiet tekort

25 april 2023

Het Rijk zet stappen in de goede richting. En het komt met miljarden over de brug. Maar bestuurders van Groningse overheden betwijfelen of dit pakket toereikend is om de problemen met schadeherstel en versterking werkelijk op te lossen. Het is zeker onvoldoende om de ‘ereschuld’ recht te zetten die in decennia van gaswinning is ontstaan. Op 25 april presenteerden de Minister-president Rutte en Staatssecretaris Vijlbrief vijftig maatregelen naar aanleiding van het enquêterapport ‘Groningers boven gas’. ‘De doelen zijn goed’, aldus Groninger bestuurders, ‘maar de maatregelen en de middelen zijn te mager’

Lees hier de reactie vanuit de regio >>>

Belangrijkste maatregelen voor schadeherstel en versterking in het aardbevingsgebied

Het kabinet neemt in totaal 50 maatregelen voor schadeherstel en versterking en om de ereschuld aan de regio in te lossen. De belangrijkste maatregelen staan hieronder. De overige maatregelen zijn terug te lezen in de Kamerbrief van 25 april 2023.

Betere schade-afhandeling

 • Het gebied waar bewoners niet hoeven aan te tonen dat aardbevingsschade door de gaswinning komt, wordt groter. 
 • Schades worden sneller en simpeler afgehandeld. Het wordt voor meer bewoners aantrekkelijk om te kiezen voor een vaste vergoeding. Na een nieuwe beving kunnen zij deze vergoeding opnieuw aanvragen. 
 • Schades tot € 40.000 worden vergoed of hersteld zonder onderzoek naar de oorzaak en uitgebreid rapport. 
 • De vergoedingen voor overlast door lange afhandeltermijnen en teruggekeerde schade worden verdubbeld. 
 • Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) krijgt geld en bevoegdheid om lastige situaties op te lossen. Bijvoorbeeld aan de randen van het gebied, waar het ene huis wel schade vergoed krijgt en het huis ernaast niet.

Versterking van hele straten of buurten tegelijk 

 • Bewonersbegeleiders van de Nationaal Coördinator Groningen krijgen per casus € 50.000 te besteden om bewoners te helpen bij de versterking van hun huis en oplossingen te kunnen bieden bij lastige situaties. 
 • Straten of buurten in het hele versterkingsgebied worden zoveel mogelijk in 1 keer aangepakt.
 • Binnen een straat of wijk krijgen bewoners zoveel mogelijk hetzelfde aanbod. Om zo verschillen te voorkomen.
 • Er komt een digitaal portaal waar bewoners op elk moment de status van hun versterkingstraject kunnen inzien.

Perspectief bieden voor de toekomst

 • Gemeenten krijgen extra geld om aandacht te geven aan psychosociaal herstel en sociale ontwikkeling.
 • Bewoners kunnen via de gemeente extra hulp krijgen voor woningisolatie, zodat hun energielasten dalen.
 • De provincie Groningen én de gemeenten in Noord-Drenthe met aardbevingsschade krijgen 30 jaar lang extra geld voor onder andere werk, onderwijs en economische ontwikkeling.
 • De N33 wordt verbreed en er gaan weer treinen rijden tussen Stadskanaal en Veendam. 

Jaarlijkse verantwoording over resultaten 

Naast dit pakket aan maatregelen neemt het kabinet de aanbeveling van de enquêtecommissie over om jaarlijks verantwoording af te leggen over de resultaten van deze aanpak. Concreet betekent dit dat er jaarlijks een ‘Staat van Groningen’ wordt gepubliceerd, met daarin de voortgang van de hersteloperatie. Het kabinet stuurt deze ‘Staat van Groningen’ ieder jaar naar de Tweede Kamer. En gaat er twee keer per jaar over in gesprek met bewoners en bestuurders in de regio. 

Lees hier meer over de maatregelen >>>