Inbreng VNG voor BZK: laat elke regio meetellen!

Donderdag 16 mei is het commissiedebat over regio’s en grensoverschrijdende samenwerking. In onze inbreng vragen we aandacht voor het rapport Elke regio telt! Want in onze ogen is het noodzakelijk om te komen tot een andere manier van werken tussen overheden: niet meer van bovenaf maar van onderop. 

Lees de VNG inbreng voor het CD regio’s en grensoverschrijdende samenwerking

Investeringslogica: van onderop en vanuit de leefwereld van inwoners

Inwoners van Nederland verdienen gelijke kansen om gezond op te groeien, te leren, te ontmoeten, te werken en gezond oud te worden ongeacht van waar zij wonen. Uit Elke regio telt! wordt duidelijk dat het efficiency denken, dat aan de basis ligt van veel rijksbeleid, op allerlei plekken in het land kan leiden tot verschraling. Daarom is een radicaal andere manier van samenwerken vereist. 

We pleiten voor een nieuwe investeringslogica voor héél Nederland. Om serieus werkt te maken van deze andere investeringslogica vragen we de Kamer om 3 zaken te regelen: 

  1. Breid de 10 kansenagenda’s stapsgewijs uit naar alle regio’s, in plaats van te focussen op de 10 regio’s uit het rapport;
  2. Gebruik de kansenagenda’s als middel om tot beter rijksbeleid te komen;
  3. Een structureel perspectief voor regio’s vergt goed bestuur.

Eerdere oproep vanuit de adviesgroep Elke regio telt

De adviesgroep Elke Regio Telt (bestaande uit bestuurders en deskundigen onder voorzitterschap van Mark Boumans en Paul Depla) adviseerde de VNG al eerder om de aanbevelingen uit het rapport te omarmen. Zij gaven daarbij aan dat de VNG de rol van spreekbuis met oog voor regionale verschillen op zich moet nemen. Zo zou de VNG moeten stimuleren en faciliteren dat alle regio’s – en niet alleen sommige – hun eigen kansenagenda opstellen. De VNG kan fungeren als intermediair en verbinder tussen gemeenten, regio’s en het rijk. 

Meer informatie