Duidelijke boodschappen van bestuurlijk en politiek Noord-Nederland over Elke Regio Telt

De zaal van Nieuw Allardsoog in Bakkeveen zat op donderdagavond 19 oktober bomvol, met noordelijke bestuurders, politici, beslissers en beleidsmakers. Op uitnodiging van de VGG, VDG en VFG bogen zij zich over het rapport Elke Regio Telt. Het leidde tot een levendige en interactieve bijeenkomst, waarin ook de vervolgstappen zijn geschetst.

Na een presentatie van het rapport door Peter Wilms van de Raad van de Leefomgeving, kwam de dialoog al meteen op gang, op de grens van Groningen Friesland en Drenthe. Ook de drie panelleden hadden in hun pitches duidelijke boodschappen.

Vicevoorzitter Mark Boumans van de VNG vond bijvoorbeeld dat het noorden zich niet voor het karretje van het ministerie moet laten spannen. Hij gaf ook aan dat het rapport kansen biedt. “Ga hierover ook met de Randstad in gesprek. Een eerlijker verdeling en draagvlak is nodig. Dus ga hiermee aan de slag”, hield hij de aanwezigen voor.

Gedeputeerde Yvonne Turenhout van de provincie Drenthe was ook duidelijk en helder. “Ik hoop dat we ook het komende kabinet kunnen voeden”, zo speelde ze alvast in op de komende verkiezingen en de formatie die er op zal volgen. De Drentse bestuurder noemde de bijeenkomst “wel een hele mooie start”.

Hoogleraar Marijn Molema benoemde met name het belang van de aanwezige kennis (en kennisinstellingen) in het noorden. “Laten we met al die kennis én met zelfbewustzijn de Kansenagenda invullen”, betoogde hij. Vervolgens reageerden de bestuurders, politici en beslissers massaal op de vragen, die via Mentimeter werden gesteld.

Vervolg

Al deze reacties gaven al veel antwoorden op de boodschap van Noord-Nederland, de onderwerpen voor de (lobby)strategie en de benodigde acties voor de korte en lange termijn. Burgemeester Ben Visser van Eemsdelta, die de sessie namens de drie noordelijke VNG-afdelingen leidde, benoemde in zijn slotwoord dit tijdpad.

Zo komt op 25 oktober het rapport Elke Regio Telt aan de orde in de Tweede Kamer, bij een commissiedebat. Na de verkiezingen (op 22 november), zal het op 1 december ook bij het VNG-congres aan de orde komen. Vanaf 6 december is de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd en kan de noordelijke agenda onder de aandacht worden gebracht.

4 of 5 punten

Met de opbrengst van de bijeenkomst, bestaat die agenda volgens burgemeester Visser in ieder geval uit de volgende 4 punten:

  1.  Wij willen zorgen voor een “andere blik” van het rijk op het perspectief van de regio
  2. Daarvoor is een cultuurverandering nodig in Den Haag. Zowel ambtelijk als bestuurlijk.
  3. Dat betekent ook dat er wezenlijke verandering moet komen in de huidige financierings- en investeringssystematiek van het rijk. Zeker op het gebied van infrastructuur en economie, maar ook op het gebeid van het sociaal domein en cultuur. 
  4. Daarnaast is er naast deze systeem verandering ook een inhaalslag nodig op al deze terreinen. En dat dit zo spoedig mogelijk gedefinieerd wordt.

“En misschien kan nog een vijfde punt worden toegevoegd: de regiotoets, om te voorkomen dat er met een te smalle blik door Den Haag naar onze regio wordt gekeken. En die gehanteerd zou moeten worden bij alle nog vast te stellen voorstellen en programma’s van het rijk”, aldus Visser.

Om te vervolgen en af te sluiten met: “Het zou mooi zijn als wij hier met elkaar deze punten steeds opnieuw overal uitdragen. En niet alleen wij als noordelijk regio maar dat we dit ook kunnen verbinden met regio’s elders in het land zoals benoemd in Elke Regio telt.”