Discussiebijeenkomst over Verenigingsstrategie 2030 (Amersfoort)

De VNG werkt samen met gemeenten aan de nieuwe Verenigingsstrategie 2030. In deze bijeenkomst in Amersfoort (25 mei) en een online bijeenkomst (9 mei) gaan VNG-directeur Leonard Geluk en VNG-vicevoorzitter Sharon Dijksma met u in gesprek hierover.

Lees meer over de online bijeenkomst

De discussie over de Verenigingsstrategie 2030 wordt gevoerd in het licht van de grote uitdagingen op dit moment, zoals de klimaat en energiecrisis, de stikstofproblematiek, de crisis in de opvang en huisvesting van asielzoekers en de schaarste aan arbeid, ruimte en grondstoffen. 

Bij gemeenten komt alles samen. Hoe komen we als overheid in de topvorm die nodig is om de transities te sturen? Welke rol past gemeenten? De Verenigingsstrategie 2030 analyseert wat hiervoor nodig is.

Over de verenigingsstrategie

De strategie omvat voorstellen om gemeenten individueel en collectief te versterken, meer samen op te trekken en van elkaar te leren, de onderlinge banden te versterken en een scherpere focus kiezen.

De VNG heeft de afgelopen maanden een ronde gemaakt door het land om met gemeenten de verenigingsstrategie te bespreken. Dit heeft veel inzichten en aandachtspunten opgeleverd. Op basis van deze discussies wordt de strategie de komende tijd aangescherpt. Op de Algemene Ledenvergadering van 14 juni legt de VNG de Verenigingsstrategie 2030 aan haar leden voor.

Landelijke bijeenkomsten

De VNG organiseert in mei nog een aantal landelijke discussiebijeenkomsten waarin Leonard Geluk en aankomend VNG-voorzitter Sharon Dijksma graag in gesprek gaan met u over de Verenigingsstrategie 2030 om toelichting te geven en uw mening te horen.

Locatie en tijd

  • Donderdag 25 mei 2023 van 13.30 uur tot 16.00 uur
  • Eenhoorn Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort

Doelgroep: Gemeentebestuurders

Aanmelden Aanmeldformulier

Meer informatie De Verenigingsstrategie 2030

Organisator VNG