Congres: Interbestuurlijk toezicht met effect in Groningen

De afgelopen jaren is gewerkt aan de doorontwikkeling en professionalisering van het interbestuurlijk toezicht. Dat gebeurde langs de lijnen van de door het rijk, het IPO en de VNG opgestelde Agenda Toekomst Toezicht. In deze bijeenkomst wisselen we ervaringen uit en gaan we in gesprek over het vervolg.

Demissionar minister Hanke Bruins Slot (BZK) houdt een speech over onder meer de opbrengst en het vervolg van de Agenda Toekomst (interbestuurlijk) Toezicht. Professor Thomas Schillemans geeft vervolgens zijn visie op de Groninger maatwerkaanpak van het interbestuurlijk toezicht. Daarna kunt u kiezen uit 6 interactieve deelsessies waarin wetenschappers en vakmensen uit de toezichtspraktijk met u in gesprek gaan over de verschillende aspecten en dilemma’s van het interbestuurlijk toezicht.

Meer informatie over het programma volgt later.

Locatie en tijd

  • Provinciehuis Groningen
  • Donderdag 16 november, 13.00 – 17.00 uur, lunch vanaf 12.00 uur en netwerkborrel na afloop

Kosten

Geen

Aanmelden

Volgt

Organisator

Provincie Groningen, ministerie van BZK, VNG, IPO

>https://vng.nl/agenda/congres-interbestuurlijk-toezicht-met-effect-save-the-date