Leergang Groningen 2022-2023

Een bijzonder initiatief

In Groningen organiseren we in 2022/2023 een nieuwe ‘Leergang Groningen’. Het is alweer de vijfde editie. Daarmee is Groningen koploper op het gebied van leeromgevingen. De eerdere leergangen hebben tot veel waardering en enthousiasme geleid. De leergang draait om gezamenlijk inhoudelijke verdieping te krijgen. Door meerdere perspectieven in te brengen en met de aanwezige kennis en ervaring van deelnemers in gesprek te gaan en te reflecteren. We verkennen in zes bijeenkomsten de complexe vraagstukken waar Groningen als regio voor staat, duiden dilemma’s en krijgen, geïnspireerd door verfrissende sprekers, zicht op mogelijke oplossingen. Dat doen we samen, juist omdat de vraagstukken van vandaag de dag steeds meer vragen om grensverleggende en grensoverschrijdende oplossingen.

In de bijlage is de meest recente brochure opgenomen.

‘Voor en door Groningen’

De Leergang Groningen staat onder verantwoordelijkheid van een breed samengestelde programmaraad onder voorzitterschap van Cora-Yfke Sikkema (burgemeester gemeente Oldambt).

Naast de voorzitter zijn Jojo Bottema (directeur gemeente Het Hogeland), Mieke Bouwman (Griffier gemeente Midden-Groningen), Christien Bronda (gemeentesecretaris gemeente Groningen), Harm Post (ondernemer), Kristel Rutgers (voormalig wethouder gemeente Het Hogeland en lid DB VGG), Hans Schrikkema (provinciesecretaris provincie Groningen), Josine Spier (griffier gemeente Groningen) en Ton Sprenger (secretaris VGG) lid van de programmaraad. De leergang wordt in samenwerking met Berenschot georganiseerd.

Een inspirerend programma

In de bijlage treft u een flyer met het programma en de inhoud van de verschillende bijeenkomsten. Ook leest u daar meer over de achtergrond van de leergang en de twee doelgroepen voor wie we dit organiseren. Dat zijn:

  1. De ‘vertrouwde gezichten’: politici, bestuurders, directieleden en senior beleidsadviseurs van provincie, gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden.
  2. Het ‘bruisend talent’: ‘high potentials’ tot en met 35 jaar uit de deelnemende organisaties.

Doet u mee?
We gaan voor een hoogwaardig en tegelijkertijd zo breed mogelijk samengestelde deelnemersgroep. Wilt u meedoen, dan is inschrijven nodig. Dat kan via info@leerganggroningen.nl.

Wij kijken uit naar een inspirerende en leerzame leergang voor Groningen.

Alvast heel veel dank!

Groeten, mede namens de overige leden van de programmaraad,

Cora-Yfke Sikkema (voorzitter programmaraad Leergang Groningen 2022-2023)