Bijeenkomst Stichting Kunst & Cultuur Groningen en VGG

Wanneer: 13 april 2023 van 14.30 tot 16.30 uur.
Locatie: Theaterzaal van de Noorderlingen,
Bloemsingel 10b, 9712 KZ Groningen.
Parkeren kan in de parkeergarage van het Boterdiep.

Een tien voor cultuureducatie

10 jaar Cultuureducatie Met Kwaliteit.

In 2023 bestaat de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 10 jaar. Een moment om terug te blikken en vooruit te kijken. De Vereniging Groninger Gemeenten nodigt u samen met K&C uit voor een bijeenkomst op 13 april 2023 van 14.30 tot 16.30 uur in de Kunstwerf in Groningen (Bloemsingel 10).

We laten zien wat tien jaar samenwerking tussen overheden, het Groningse onderwijs en de cultuureducatiesector heeft opgeleverd. We vragen jongeren van Theater De Steeg die 10 jaar cultuuronderwijs hebben gehad, ons een spiegel voor te houden in een theatrale ontmoeting. De Rijksuniversiteit Groningen toont per gemeente en per schoolbestuur wat de resultaten zijn van de tweejaarlijkse monitor cultuuronderwijs (Evi). En we gaan in gesprek met elkaar om te verkennen wat de ingrediënten moeten zijn voor de toekomst om alle doelen van het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs te behalen (zie: https://www.lkca.nl/artikel/bestuurlijk-kader-cultuur-en-onderwijs ). 

We sluiten het programma af met een borrel en bieden u de kans om aansluitend nog te genieten van lezingen of workshops van het jaarlijks cultuureducatiefestival Krachtstof in het Forum.

Programma:


14.15 uur Inloop met koffie en thee
14.30 uur Opening door Giny Luth, voorzitter van het VGG portefeuillehoudersoverleg
Cultuur, Marieke Vegt, directeur K&C en Karin Noeken, artistiek leider van Theater
De Steeg.
14.45 uur De jongeren van Theater De Steeg presenteren een aantal theatrale interventies
over cultuur en educatie waarin hun eigen beleving centraal staat, onder meer
gebaseerd op de vragen die zijn aangeleverd door de bestuurders. Zij stellen ook
een aantal wedervragen waar we met elkaar over in gesprek gaan, onder leiding van
Inger van Til.
15.45 uur Presentatie van de resultaten van de kwaliteitsverbetering cultuuronderwijs op de
basisscholen door de Rijksuniversiteit Groningen en gesprek over de borging ervan
in het beleid.
16.15 uur Presentatie van het nieuwe magazine over kansengelijkheid door cultuureducatie.
16.30 uur Afsluiting door de jongeren van Theater De Steeg + uitnodiging het aansluitende
cultuureducatiefestival Krachtstof te bezoeken

Klik hier om u aan te melden >>>