Bestuurlijk overleg in Bedum

Vrijetijdseconomie vormt een belangrijke pijler in Groningen. Op 11 april kwamen de wethouders van de Groninger gemeenten bij elkaar in Bedum aan het Boterdiep. Ook de gedeputeerde van de provincie Groningen, mw Susan Top, was aanwezig om met iedereen kennis te maken.

Er is gesproken over de Ontwikkelagenda Waterrecreatie. De kwartiermaker vanuit de provincie, Auke Jan Andringa, heeft samen met de gemeenten en andere partners gewerkt aan de definitieve versie van de agenda. Beleidsmatig is de ontwikkelagenda bij de provincie verankerd in het programma Mobiliteit en de Strategische visie Vrijetijdseconomie 2021-2030. Met deze ontwikkelagenda kunnen weer stappen worden gezet in de uitvoering.

Daarnaast heeft de Landschapswerkplaats als onderdeel van Toukomst (NPG) een toelichting gegeven op hun werk. Vanuit de Landschapswerkplaats werkt een samengesteld team van Landschapsbeheer Groningen en Prolander 10 initiatieven van Groningers uit op het gebied van landschap en recreatie.

Een van deze initiatieven is “Masterplan Varen”, een initiatief wat als doel heeft te onderzoeken of kleinere (historische) vaarwegen gekoppeld en bevaarbaar gemaakt kunnen worden. In de uitwerking van dit initiatief wordt gezocht naar koppelingen met bijvoorbeeld het wandel- en fietsknooppuntennetwerk en interessante recreatieve knooppunten langs de vaarwegen voor de recreant. Het is zaak om zoveel mogelijk nieuwe en lopende plannen met elkaar te koppelen.