Bestuurlijk en politiek Noord-Nederland bijeen over rapport ‘Elke regio telt’

bijeen over rapport ‘Elke regio telt’

Bestuurlijk en politiek Noord-Nederland buigt zich op donderdagavond 19 oktober over het rapport ‘Elke Regio Telt’. Tot de noordelijke beleidsmakers en beslissers, die bijeenzijn in zalencentrum Nieuw Allardsoog in Bakkeveen, behoren onder andere 8 burgemeesters, 29 wethouders, 15 raadsleden, 17 statenleden en 1 Commissaris van de Koning.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt georganiseerd door de noordelijke afdelingen van de VNG: de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG), Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) en Vereniging Friese Gemeenten (VFG).

De aanwezigen gaan in gesprek over de adviezen en aanbevelingen uit het rapport ‘Elke regio telt!’, dat onlangs is opgesteld door 3 adviesraden (Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de Raad voor Openbaar bestuur).
Het rapport constateert grote structurele achterstanden in de regio op het gebied van onder andere werkgelegenheid, onderwijs, mobiliteit, gezondheid en welvaart, deels veroorzaakt door rijksbeleid.

Programma

Het programma van de bijeenkomst op 19 oktober begint met een introductie door burgemeester Ben Visser van de gemeente Eemsdelta, gevolgd door een toelichting op het rapport door Peter Wilms van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.

Aan de hand van stellingen gaan de bestuurders, politici en andere betrokkenen het gesprek aan, onder leiding van burgemeester Ben Visser. In het panel nemen vicevoorzitter Mark Boumans van het VNG bestuur), gedeputeerde Yvonne Turenhout van de provincie Drenthe en adjunct-directeur Marijn Molema van Planbureau Fryslan plaats.

Op interactieve wijze worden de aanwezigen betrokken bij de praktische vertaling van de adviezen uit het rapport voor onze regio. Deze vervolgstappen worden samengevat door burgemeester Ben Visser. Naar verwachting wordt de bijeenkomst tegen 21.30 uur afgesloten met een informeel netwerkmoment.

www.groningergemeenten.nl/elkeregiotelt