Analyse Hoofdlijnenakkoord Hoop, lef en trots

De VNG heeft een eerste analyse gemaakt van het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’. Welke voorstellen raken gemeenten, wat zijn de gevolgen daarvan voor gemeenten en welke onderwerpen zijn nog weinig concreet of onduidelijk.

Lees VNG analyse op het hoofdlijnenakkoord (pdf, 444 kB). Dit is een bijlage bij de ledenbrief van 17 mei.

Gemeenten geven het akkoord handen en voeten

Voor inwoners en bestuurders van gemeenten is het goed nieuws dat er in Den Haag stappen gezet zijn en er een hoofdlijnenakkoord is. Daarin lezen we een aantal herkenbare punten, zoals over wonen, bestaanszekerheid en goed bestuur. 

De VNG is bezorgd over de effecten van het asielbeleid op korte termijn. Gemeenten zijn een onmisbaar onderdeel van de uitwerking van het akkoord, zodat het een regeerprogram met uitvoerbare plannen wordt. Gemeenten staan klaar om het hoofdlijnenakkoord handen en voeten te geven.

Extra ALV op 24 mei

Op vrijdag 24 mei is er een Extra ALV in het Beatrixtheater in Utrecht. Tijdens de Extra ALV leggen we de resolutie ‘Nieuw kabinet, gebruik en borg de kracht van het lokaal bestuur’ aan u voor. Hiermee stellen we opnieuw de kaders van de VNG-inzet richting de kabinetsformatie vast. 

Het plenaire programma begint met een toespraak van demissionair minister-president Mark Rutte.

Meer informatie