Ambtelijke bijeenkomst Cultuur

Op donderdag 8 februari kwamen de ambtenaren Cultuur bij elkaar in het gemeentehuis in Ten Boer. Er stonden diverse onderdelen op de agenda. Zo is er gesproken over een voorstel voor een Bestuurlijk Kader Cultuureducatie als uitwerking van de landelijke afspraken die zijn gemaakt in 2020. Tijdens de bestuurlijke bijeenkomst op 13 april 2023 is afgesproken om een Gronings kader onder de bestuurlijke doelen van een nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (2025-2029) op te stellen.

Daarnaast is het project 80 jaar vrijheid Groningen onder de aandacht gebracht. In 2025 is het tachtig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Dit jubileumjaar wordt landelijk groots aangepakt vanuit Comité 4 & 5 mei, in samenwerking met de provincies. Museum aan de A is een initiatief gestart om samen met musea en erfgoedinstellingen in de provincie Groningen een gezamenlijk provincie-breed programma op te zetten.

Tot slot is een presentatie gegeven door VRIJDAG over het KULTUURLOKET en de KULTUURCENTRALE. Het KultuurLoket is de verbindende schakel tussen amateurs, professionals, gemeenten en instellingen die het maken, beleven en delen van kunst en cultuur stimuleren.