Netwerkevent VGG 2024

4 JUNI 2024

15.00 tot 21.00 uur

Spiekerhûs

Sellingerstraat 45 in Ter Apel

Graag nodigen wij u officieel uit voor hét VGG netwerkevent, dat in samenwerking met gastgemeente Westerwolde wordt georganiseerd. Op een inspirerende locatie; Het Spiekerhûs in Ter Apel.

Mis dit unieke evenement niet! Naast een leuk en prikkelend programma is er volop gelegenheid om collega’s uit de 10 Groninger gemeenten te ontmoeten en bij te praten.

Het thema van de dag is Westerwolde 10 jaar Cittaslow; gemeenten met dit keurmerk zetten zich in voor een leefbare en duurzame leefomgeving, lokale gastvrijheid en rijke cultuurhistorie.

Programma

15.00 – 15.30 uur Inloop
15.30 – 16.00 uur Start programma met welkomstwoord
16.00 – 17.15 uur Deelsessies
17.30 – 18.00 uur Algemene ledenvergadering (zie stukken hieronder)
18.00 – 19.00 uur Buffet
19.00 – 20.00 uur Avondprogramma; thema Cittaslow
20.00 – 21.00 uur Afsluiting en netwerkborrel

Aanmelden

Dit event is bedoeld voor bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren van de Groninger gemeenten, waterschappen en provincie. Aanmelden is noodzakelijk en kan via onderstaande link.

#SamenVoorGroningen

Agenda Algemene Ledenvergadering VGG

1. Opening

2. Verslag ALV VGG 23 mei 2023

3. Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2023 vaststellen

4. Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023 vaststellen

5. Begroting 2025

Vaststelling Begroting 2025 en contributie 2025.                   

6. Benoeming leden voor het Dagelijks Bestuur van de VGG

Reglementair is de eerste termijnen afgelopen van het volgende DB-VGG lid: Gemeente Westerkwartier: de heer A. (Ard) van der Tuuk.

Voorstel: Met positieve aanbeveling stelt het DB VGG voor aan de ALV om in te stemmen met de herbenoeming van de heer van der Tuuk in het Dagelijks Bestuur van de VGG.

7. Rondvraag en sluiting