Nieuwsarchief

VNG in gesprek met Groninger bestuurders

Algemeen directeur Leonard Geluk van de landelijke VNG wil volgende maand weer een aantal (digitale) gesprekken met bestuurders uit Groningen voeren. Op maandag 8 november komt Geluk graag in gesprek met burgemeesters en op donderdag 11 november wil hij gesprekken voeren met wethouders Jeugd over de Hervormingsagenda Jeugd.

Van de burgemeesters wil Geluk te horen krijgen wat er allemaal leeft en speelt op lokaal niveau en wat zij willen meegeven aan de VNG. Ook praat hij de burgemeesters graag bij over waar de VNG mee bezig is.

Het gesprek met de wethouders Jeugd zal vooral gaan over de Hervormingsagenda Jeugd. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Wij staan als gemeenten aan de lat op sturing te geven op de uitvoering van de jeugdhulp. Wat moeten hierin verbeteren?
  • Een grote vraag is de gewenste reikwijdte van de jeugdhulp en de inzet van preventie jeugdhulp. Hoe kan dit worden verbeterd? Wat moet hiervoor landelijk, regionaal en lokaal gebeuren?
  • De hervormingsagenda zal een actieagenda moeten zijn: welke punten kunnen volgens u niet ontbreken in de agenda en hoe kunnen we dat realiseren?

Foto: VNG

VGG Werkplan 2021

In dit jaarplan 2021 gaan we achtereenvolgens in op visie en kernwaarden van de VGG,
de organisatiestructuur van de VGG en de taken en doelen voor 2021.

(meer…)

Vacature Procescoördinator

De Vereniging van Groninger gemeenten is dé vereniging waarbinnen de Groninger gemeenten elkaar ontmoeten, kennis met elkaar delen, elkaar inspireren, afspraken met elkaar maken en in verbinding staan met andere overheden en maatschappelijke partners.

(meer…)

100 jaar VGG

De Vereniging van Groninger Gemeenten bestaat op 21 april 2021 precies 100 jaar.
Uit het eerste beschikbare jaarverslag over 1929 waren alle 57 Groninger gemeenten lid,
100 jaar later zijn nu alle 10 Groninger gemeenten lid van de VGG.

(meer…)