Laden agenda

« Alle agenda

VNG; Regionale contactdag GALA, IZA en Sportakkoord II

15 april @ 08:00 - 17:00

Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van en de verbinding tussen de akkoorden organiseren de VNG en de VSG in samenwerking met GGD GHOR Nederland, GGD-en, het RIVM en kennis- en ondersteuningspartners komend voorjaar meerdere bijeenkomsten. 

In de bijeenkomsten gaan we in op actuele ontwikkelingen rondom de akkoorden, organiseren we themasessies en faciliteren we uitwisseling. Daarbij spelen we zoveel mogelijk in op vraagstukken die in de verschillende regio’s leven.

Schaalgrootte bijeenkomsten

De bovenregionale bijeenkomsten staan in het teken van het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Sportakkoord II (SAII). De insteek is het leren van elkaar en tussen de verschillende mandaatregio’s en GGD-en te faciliteren. We focussen hierbij op wat er in deze regio’s leeft en bieden mogelijkheid voor uitwisseling tussen regio’s.

Per GGD-regio wordt er een Regionale contactdag GALA – Sportakkoord ll georganiseerd. In deze bijeenkomsten staat uitwisseling tussen gemeenten binnen de GGD-regio centraal. De bovenregionale bijeenkomst GALA-IZA-Sportakkoord ll is voor een deel van de gemeenten gekoppeld aan de Regionale contactdag GALA-Sportakkoord ll.

Doelgroep

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor beleidsmedewerkers en regiocoördinatoren van gemeenten (op het vlak van zorg, gezondheid, preventie, sociaal domein, leefomgeving, cultuur of sport en bewegen), projectleiders GALA/IZA en Sportakkoord II en adviseurs van de GGD die betrokken zijn bij IZA, GALA en Sportakkoord II.

15 april in Groningen

Regionale contactdag GALA-Sportakkoord II

>Lees meer op de website van de VNG 

Gegevens

Datum:
15 april
Tijd:
08:00 - 17:00

Locatie

Nog niet bekend