Klankbordgroep Raadsleden

7 februari 2023

Locatie: gemeentehuis Pekela, Raadhuislaan 8, 9665 JD Oude Pekela

Tijd: 19.30 tot 21.30 uur

1.Opening 
 Woord van welkom door de dhr. B. Visser, burgemeester Eemsdelta   
2.Ingekomen stukken / mededelingen 
 Whatsappgroep klankbordgroep
Deelname Karolien de Groot klankbordgroep
Nieuwe collega VGG
Concept Jaarverslag VGG  
Bijlage 01
3.Verslag vorige vergadering 6 dec 2022Bijlage 02
   
4.Visie Klankbordgroep 
 Visie, organogram VNG VGG, positie VGG klankbordgroep  Bijlage 04
5.Activiteiten Klankbordgroep 
 Aan de hand van de thema’s volgens bijgevoegd schema.  
9 febr; uitnodiging ledenbijeenkomst VNG/VGG over de VNG verenigingsvisie 2023. Er kan ook input vanuit de klankbordgroep geleverd worden tijdens deze bijeenkomst.  
Bijlage 05   Bijlage 06 + 06a
6.Bijeenkomst Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
 Deze bijeenkomst over de wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is bedoeld voor raden, colleges, griffiers en ambtenaren en staat gepland op vrijdag 24 maart van 13.00 tot 16.30 uur. Locatie Hotel Faber in Hoogezand.Bijlage 07
   
7.Agenda’s VNG commissies 
 FIN; Financiën19 jan
 R&G; Raadsleden en Griffiers19 jan +9 febr 
 EKEM; Economie, Klimaat, Energie en Milieu9 febr     
8.Vergaderschema  
   
9.Rondvraag 
     
10.Sluiting