Van de burgemeesters wil Geluk te horen krijgen wat er allemaal leeft en speelt op lokaal niveau en wat zij willen meegeven aan de VNG.

Ook praat hij de burgemeesters graag bij over waar de VNG mee bezig is.Algemeen directeur Leonard Geluk van de landelijke VNG wil volgende maand weer een aantal (digitale) gesprekken met bestuurders uit Groningen voeren. Op maandag 8 november komt Geluk graag in gesprek met burgemeesters en op donderdag 11 november wil hij gesprekken voeren met wethouders Jeugd over de Hervormingsagenda Jeugd.

Het gesprek met de wethouders Jeugd zal vooral gaan over de Hervormingsagenda Jeugd. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Wij staan als gemeenten aan de lat op sturing te geven op de uitvoering van de jeugdhulp. Wat moeten hierin verbeteren?
  • Een grote vraag is de gewenste reikwijdte van de jeugdhulp en de inzet van preventie jeugdhulp. Hoe kan dit worden verbeterd? Wat moet hiervoor landelijk, regionaal en lokaal gebeuren?
  • De hervormingsagenda zal een actieagenda moeten zijn: welke punten kunnen volgens u niet ontbreken in de agenda en hoe kunnen we dat realiseren?