Helaas heeft het bestuur van de VGG moeten besluiten om de Toogdag van 23 november a.s te annuleren.

Door de nieuwe coronamaatregelen die vanaf 13 november gelden is het lastig om de toogdag volgens de originele dagplanning te organiseren. 
De Toogdag wordt naar 2022 verplaatst.

Wij hopen u dan weer te zien!