VGG bureau

Het VGG Bureau ondersteunt de gemeenten vanuit de visie en ambities. Dit gebeurt in opdracht van het Dagelijks Bestuur. Dit doet het VGG Bureau door:

  • Het verzamelen, bundelen en behartigen van gezamenlijke belangen
  • Het verzamelen, bundelen, delen en doorgeven van kennis
  • Het faciliteren van de organisatie van projecten voor meerdere gemeenten.

Het VGG Bureau wordt geleid door de secretaris. Samen met de procescoördinator en gedetacheerde medewerkers zorgt de secretaris voor het verbinden van de relevante inhoudelijke lijnen, voorbereiding van overleggen en het onderhouden en uitbouwen van het netwerk.

De management-/projectmedewerkers faciliteren de VGG bij de (praktische) organisatie van dit alles: de bijeenkomsten, vastleggen van afspraken en onderlinge communicatie tussen gemeenten en tussen VGG en partnerorganisaties.

Dhr. T.G. (Ton) Sprenger

Secretaris VGG

t.sprenger@groningergemeenten.nl

Dhr. R. (Richard) Pel

Strategisch adviseur

r.pel@groningergemeenten.nl

Mw. M. (Marian) Klaver

Management en projectmedewerker

m.klaver@groningergemeenten.nl

Mw. H. (Harma) Dost

Management en projectmedewerker

h.dost@groningergemeenten.nl

Ons adres is

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT  Ten Boer

050 303 97 97
secretariaat@groningergemeenten.nl