Wat betekent de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor jouw werk?

De per 1 januari 2021 gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is erop gericht om het vroeg signaleren van schulden makkelijker te maken. Een standaard recept voor nieuwe werkwijzen en een blauwdruk voor vroegsignalering van schulden bestaat niet. Iedereen doet dat op zijn of haar eigen wijze. Toch valt er het nodige te leren van collega’s uit andere gemeenten of is het handig en vooral tijdbesparend om samen te werken.

Meld je aan en laat je inspireren!

Data                      12 oktober, 28 oktober, 9 december 2021

Duur                     Van 9.00-10.30 uur

Locatie                 Online via Zoom

Doelgroep          Projectteamleden vroegsignalering van gemeenten in Groningen en Drenthe

Gratis    Aan de werksessies zijn geen kosten verbonden

AANLEIDING

De VDG, VGG, VNG, AVK en CMO STAMM  hebben de ambitie uitgesproken om samen op te trekken met diverse landelijke en regionale partners om de Drentse en Groningse gemeenten en hun betrokken partners te ondersteunen om op een efficiënte en doordachte manier te werken met vroegsignalering. Belangrijk is hierbij dat dit aansluit op de behoeften, de mogelijkheden en de fase van uitvoering waarin de gemeenten en alle betrokken partners zitten.

INHOUD

Elke sessie bestaat uit tips en tops en goede voorbeelden en een interactief gedeelte voor uitwisseling in kleinere subgroepen.

Thema’s

  • Signalen en outreachend werken
  • Hulpaanbod en Privacy
  • Evaluatie en (landelijke) monitoring, inrichten van je dashboard

PROGRAMMA

Het programma bestaat uit drie werksessies. Al naar gelang jouw belangstelling kun je aan één of meerdere werksessies deelnemen. Vanzelfsprekend kun je ook het hele programma volgen.

De werksessies zijn ingericht om jou als deelnemer direct te ondersteunen. Belangrijk is daarom dat het programma aansluit op de behoeften, de mogelijkheden en de fase van uitvoering waarin de gemeenten zitten. De werksessies zijn praktisch van aard. En worden ingevuld via diverse werkvormen die aansluiten bij de vraag van de deelnemers. #Durftevragen: we tackelen jouw eigen uitdagingen als het gaat om vroegsignalering en denken met je mee.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 12 oktober – Signalen en outreachend werken
  • 28 oktober – Hulpaanbod en Privacy
  • 9 december – Evaluatie en (landelijke) monitoring, leermomenten, intervisie

VOOR WIE?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle projectteamleden van gemeenten in Groningen en Drenthe. gewijzigde Wgs betekent dat diverse organisaties en gemeenten bij het vroegsignaleren van schulden intensiever met elkaar samenwerken. Nodig gerust  je samenwerkingspartner(s) uit om ook aan de themasessie(s) van jouw keuze deel te nemen.

Aanmelden

Mis dit niet en meld je aan:    ✔ Ik ben er bij!  

Aanmelden kan tot 7 oktober.

Meer informatie
Inhoudelijke en praktische vragen: Dushenka van Kooten, d.vankooten@cmostamm.nl, 06-51857078

De werksessies worden mede mogelijk gemaakt door de provincies Groningen en Drenthe, de VNG, VDG, VGG, AVK en uitgevoerd in samenwerking met CMO STAMM.