Ben je als gemeente opzoek naar invulling van jouw lokale beleid LHBTI en Diversiteit of zoek je naar praktische voorbeelden?

Heb je behoefte aan kennisdeling en uitwisseling met collega’s uit buurtgemeenten? Of ben je benieuwd naar kansen en mogelijkheden voor jouw gemeente op het thema LHBTI en Diversiteit

Meld je dan aan voor onze deelsessies. We starten op 9 juni van 13.00 – 14.30 uur o.l.v. Daphne Wiebing, adviseur bij
Vereniging van Groninger Gemeenten.

Per deelsessie besteden we aandacht aan één of meerdere relevante thema’s. We bespreken issues en vraagstukken en
plaatsen praktijkvoorbeelden naast het (te ontwikkelen) beleid. Tijdens deelsessie 1 sluiten lokale specialisten aan als
Discriminatie Meldpunt Groningen, COC Groningen Drenthe of Movisie om diverse perspectieven uit de samenleving naar voren te brengen. In de vervolgbijeenkomsten diepen we vraagstukken uit en vragen experts te komen vertellen over thema’s als: Veilig jezelf zijn in de openbare ruimte, Religie en LHBTI of hoe je als gemeente nog meer zichtbaarheid kunt geven aan lokaal LHBTI-beleid.

Programma deelsessie 1: Reikwijdte en uitdagingen
Tijdens deelsessie 1 kijken we naar de rol van de gemeente, je eigen reikwijdte binnen het beleidsdomein of juist daarbuiten. We gaan opzoek naar hoe je meer samenhang kunt aanbrengen in beleid en uitvoering. Ook gebruiken we de eerste bijeenkomst om de meest relevante vraagstukken aan het licht te brengen.
13.00 – 13.05 uur Introductie VGG, Daphne Wiebing: Welkom, aanleiding en doel benoemen
13.05 – 13.15 uur Inleiding Movisie, Simon Timmerman
“LHBTI, lokaal beleid en Regenbooggemeenten”
13.15 – 13.25 uur Inleiding DMG, Niek Peters
“Signalen uit de samenleving, de status van symboolpolitiek”
13.25 – 13.40 uur Janet Appelhof, projectleider inclusie Het Hogeland
“Corona-effecten op saamhorigheid, aantrekkelijke beïnvloeding
en inzet op bewustwording.
13.40 – 13.45 uur Pauze
13.45 – 14.05 uur Panel deel 1: gemeentelijke verantwoordelijkheid/ reikwijdte en zichtbaarheid
14.05 – 14.25 uur Panel deel 2: Uitdagingen en kansen
14.25 – 14.30 uur Afsluiting: wensen t.a.v. vervolg, oproep tot aandragen thema’s naar behoefte

Voor wie?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor betrokken beleidsambtenaren van de gemeenten uit de Provincie Groningen. De
deelsessies hebben een interactief karakter en zijn bij uitstek bedoeld om eigen vraagstukken naar voren te brengen. Omdat in oktober weer een regenboogsymposium wordt georganiseerd, kun je deze deelsessies gebruiken zien als aanloop naar de Regenboogweek.

Aanmelden
Ben je erbij 9 juni as? Meld je aan door te mailen naar d.wiebing@groningergemeenten.nl. Uiterlijk één dag voor de start van de eerste deelsessie krijgen de mensen die zich hebben aangemeld een link van teams toegestuurd. Heb je een vraag of wil je een specifiek vraagstuk behandelen tijdens één van de deelsessies, mail of bel Daphne (telefoonnummer: 06-40558614).

Vervolgbijeenkomsten
Ook de data voor deelsessie 2 en 3 zijn al bekend. Deelsessie 2 vindt plaats op 7 juli van 13.00 – 14.30 uur. Voorafgaand aan het Regenboogsymposium vindt op 28 september van 13.00 – 14.30 uur deelsessie 3 plaats. Noteer de data alvast in je agenda. Zo ben je er zeker van dat je erbij kunt zijn.