Voor de bijenkomst  hebben we helaas te weinig aanmeldingen ontvangen. Daarom is besloten om deze bijeenkomst niet door te laten gaan en wellicht op een later tijdstip opnieuw te organiseren.

De coronacrisis is dynamisch: het is moeilijk om haar verloop te voorspellen.
Toch loont het de moeite om vooruit te kijken, zeker lokaal, om als college en raad het gesprek te voeren met de samenleving.

Gesprekspunten zullen zeker zijn:

  • Hoe gaat u om met de ruimte die ontstaat bij versoepelingen: wat is lokaal belangrijk?
  • Analyse van de impact: mentaal, sociaal en economisch: wat is de huidige impact en wat kan de impact de komende tijd zijn?
  • Heeft u een visie op uw lokale samenleving na Corona: passen eerdere ambities/plannen/projecten nog?
  • Evenementen: grootschalig in uw gemeente of juist kleinschalig in dorpen of wijken?
  • Met de begroting 2022 voor de boeg: wat zijn de tot nu toe gemaakte kosten, hoe gaat u om met verstrekte leningen
    Wanneer ontvangers aangeven moeite te hebben met terugbetalingen? Kwijtschelden in een al krappe gemeentebegroting?

Als vervolg op de succesvolle VGG  bijeenkomst van 10 december 2020 over Corona en haar impact, is Marco Zannoni, directeur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement bereid gevonden om de huidige stand van zaken met u door te nemen en naar de komende tijd te kijken. Hij geeft praktische tips hoe hiermee aan de slag te gaan.

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het gesprek met college- en raadsleden van de Groninger gemeenten.

Datum: donderdag 20 mei 2021

Tijd: van 19.30 tot 21.00 uur

Locatie: online via Teams

U kunt zich aanmelden tot maandag 17 mei a.s. via: secretariaat@groningergemeenten.nl