Toogdag


14 juni 2022

Van der Valk Hoogkerk, Borchsingel 43, Eelderwolde

Geachte bestuurders,
 
Wij nodigen u van harte uit om 14 juni op de Toogdag van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) te komen.
Het middagdeel zal in het teken staan van: “Kansen voor ons landschap”, er zijn vele dringende opgaven die van invloed zijn op de inrichting van ons landschap.
Welke keuzes maken we en waar laten we die keuzes in het landschap plaatsvinden?

Aan de hand van spraakmakende tafelgasten en via verdiepende workshops geven wij u input mee voor uw nieuwe bestuursperiode.  
Kennismaken, ontmoeten en netwerken met uw nieuwe bestuurlijke collega’s kunt u tijdens het buffet dat u aangeboden krijgt.

In de vooravond zal de algemene ledenvergadering van de VGG plaatsvinden en zal Leonard Geluk, algemeen directeur Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ingaan op de actuele situatie en onderwerpen waar de VNG mee bezig is en vooruitblikken op de ledenvergadering VNG op 27 juni 2022.
 
De Toogdag is bestemd voor burgemeesters, collegeleden, raadsleden, gedeputeerden en provinciale staten, bestuurders waterschappen, ambtelijke delegaties, gemeentesecretarissen en griffiers
Daarnaast worden maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij het onderwerp uitgenodigd.
 
Wij hopen u op 14 juni op de Toogdag te mogen begroeten!