Toerisme en recreatie bieden grote kansen voor Groningen. Ze zorgen voor banen, inkomsten, naamsbekendheid en meer bezoek aan onze Groninger cultuurparels.
Er ontstaat meer levendigheid en er is een stimulans van nieuwe ontwikkelingen. Een heldere visie op vrijetijdseconomie draagt bij aan de welvaart en leefbaarheid in onze provincie.
Onze provincie met al haart regio’s staat nog lang niet bovenaan in de lijst van goed bezochte bestemmingen. Vandaar dat er aan de slag moet worden gegaan met ondernemerschap,
gastvrijheid, opleidingsmogelijkheden en marketing.

Een succesvolle samenwerking tussen ondernemers onderling en van ondernemers met de omgeving is hierbij van groot belang.
De ondernemers moeten de ontwikkeling dragen, maar dat kunnen ze niet alleen. Ondersteuning van de overheden en samenwerking met onderwijs, cultuur en kennisinstellingen zijn onontbeerlijk.
Er liggen economische kansen en met een goede invulling samen met inwoners kan de leefbaarheid en sociale cohesie worden verbeterd. Ondernemers zoeken samenwerking met hun omgeving
in een alliantie en willen toe naar een eigentijdse invulling van vrijetijdseconomie.

De VGG heeft een portefeuillehouderoverleg Vrijetijdseconomie, waar deze doelstellingen gestalte krijgen en waarin samengewerkt wordt met provincie, ondernemers en marketingorganisaties.