De VGG organiseert en ondersteunt het portefeuillehouderoverleg Ruimte & Wonen en Milieu, Energie & Mobiliteit (RWOMEM). Een greep uit de onderwerpen die in dit bestuurlijke overleg de revue passeren: 

  • Omgevingswet
  • Woonbeleid
  • Krimp
  • Landschap en natuur
  • Landelijk Gebied
  • Klimaatadaptatie
  • Regionale Energiestrategie
  • Bodem en ondergrond
  • Waterbeheer