De VGG organiseert en ondersteunt de bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuren binnen het Bibliotheeknetwerk.

De Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is sinds 1 januari 2015 van kracht. De wet brengt lokale bibliotheken, provinciale serviceorganisaties en de Koninklijke Bibliotheek samen in één bibliotheeknetwerk. Rijk, provincie en gemeente zijn hiervoor met zijn drieën verantwoordelijk. Lokale bibliotheken lenen niet alleen maar meer boeken uit, maar ontwikkelen zich tot knooppunten van kennis, contact en cultuur in de samenleving. Zo worden alle Groningers uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten, geïnspireerd te raken en mee te doen in de samenleving. En om te lezen, te leren én te leren lezen.