De VGG organiseert en ondersteunt het bestuurlijk overleg Bestuur, Veiligheid, Europa en Internationaal (BVEI). De burgemeesters van de Groninger gemeenten nemen deel aan dit overleg. Er komt een breed scala aan onderwerpen aan de orde. Voor Bestuur en Veiligheid zijn dit onder andere: 

 • Politie
 • Toezicht en handhaving
 • Ondermijning
 • Cannabis
 • Interbestuurlijke verhoudingen
 • Bestuurlijke organisatie
 • Revitalisering Generiek Toezicht/Interbestuurlijk toezicht
 • Samenwerken/herindelen
 • Openbaarheid van bestuur
 • Juridische kwaliteit
 • Asiel

Binnen Europa en Internationaal is de impact van Europese en internationale ontwikkelingen op het gemeentelijke beleid onderwerp van gesprek.